نوشته ها

 

سالشمار تاريخ انسان بر مبنای عهد عتيق

تفاوت ميان نوروز  و سال شمار (تقويم)

آغاجری و جغرافيا

آغاجاری با  "غ " است

انتخاب رئيس جمهور نيمه سياه  در آمريکا چه دلايلی دارد؟

افلاطون و دمکراسی

چنانچه اسرائيل غزه را اشغال کند چه خواهد شد؟

مطلبی در باره اسلام و چند موضوع تاريخی

 آن که حقيقت را نميداند نادان است ولی آنکه حقيقت را ميداند و آن را پنهان ميکند جنايتکار( تبهکار) است

بررسی گفتار (شعار)  نا گويا و ناکارآمد "برشت "  در برابر سخن دقيق و کارآمد "نظام الملک "

آذربايگان

بررسی مختصر سه مقوله: سيستم، حکومت و دولت

صدام حسين دستگير شد. صدام نبايد اعدام شود

پايان "جنگ تمدن ها" پايان جنگهای مذهبی نيست

طالبان های اروپائی

وای بر کشور و ملتی که تاريخ خود را نداند

حمله فيزیکی عوامل موساد به من

اسرائِل مظنون رديف اول در ترور خانم آنا ليند وزير خارجه سوئد

تقديس جنايت از خود جنایت بدتر است؛ نگاهی به عهد عتيق

سه گفتار سياسی، تاريخی و فرهنگی.  بخش اول خانواده خزيمه

سه گفتار سیاسی، تارِيخی و فرهنگی.  بخش دوم

سه گفتار سياسی، تاریخی و فرهنگی.  بخش سوم

ادبيات، تاريخ ادبيات و قضاوت

تفاوت ميان تروريست و مزدور

آمريکا جنگ را در برابر صلح به هند پيشنهاد ميکند

تحقيقی در يهوديت: آیا يهوديان انتقام آسوريان و بابليان را از عراقيان میگیرند

بررسی حمله نظامی آمريکا به ايران

يک حکم يک فاجعه يک شرمساری

دلارهای آمريکائی  و شيوه معرکه گيری

انقلاب مخملی

رفرم و روش های رفرميستی

نهادهای مدنی و حرکتهای غير مدنی

بحثی در استقلال، آزادی ، دمکراسی ، برابری و مستعمرات سوپر نوين

نگاهی فلسفی به حافظه تاريخی

رئيس جمهور يا رئيس جمهوری و ضعف زبان پارسی

سن عقل، سن عقل سياسی و سن عقل فلسفی

رفتن نامزد ندا به اسرائيل و سکوت معنی دار سبزها

نگاهی فلسفی به رابطه سياست و دروغ؛ نظرات سقراط و گزنفون

داستان مولوی ومقايسه آن با زمان حال

بررسی يک ضعف اساسی در ميان ادبا و هنرمندان و آقای کدکنی

بحثی فلسفی در شادی و خوشی

ريشه کلمه " آغا " و رابطه آن با آغا جری و آغا محمد خان

کشتی کمک های انسانی به غزه و دانش سياسی، حقوقی، تاریخی

تکمله ای بر نقد شعر

نگاهی به بعضی قوانين دين زرتشتی

بی بی سی مقاله من را کپی کرد

شکنجه در سوئد

آيا سازمان امنيت سوئد در افتضاح تجاوز به دختران جوان دست داشته است

سنگسار مخصوص يهوديان است

نگاهی به بعضی مطالب عهد عتيق

در خصوص استقلال و آزادی

نگاهی به داستان حمله آمريکا و کشتن بن لادن

نقدی بر انتشار کتب

چه کسی حاضر است وکالت من را بپذيرد

در ليبی چه ميگذرد

نقد فيلم جيمز باند

نقد فيلم نقد جامعه

حضور در نشست ساليانه سازمان ملل و دمکراسی

نکاتی از هر چيز و هر جا نخستين نوشتار

چه کسی کتاب را زندانی ميکند

نکاتی از هر چيز و هرجا دومين نوشتار

نکاتی از هر چيز و هر جا سومين نوشتار

نکاتي از هر چيز و هر جا چهارمين نوشتار

پستانهای گلشيفته و رابطه آن با سياست و اخلاق

پيشنهاد 5 ميليونی سازمان جاسوسی سوئد برای خريد حسن بايگان

نکاتي از هر چيز و هر جا پنجمين نوشتار

هغت شهر عشق را رفتم تا به چشمه آب حيات رسيم

نامه به سردبير مهرنامه

زمان تغيير سيستم مبادلات ارزی - تجاری جهان فرا رسيده است

آيا فقط محمد پيامبر مسلمانان علم لدنی داشت

نکاتي از هر چيز و هر جا ششمين نوشتار

شرق شناسي علمي، شرق شناسي فرمايشي

تبار شناسی ترک، آذربايگانی و اراني و رابطه آن با تجزيه طلبي. آيا ارامنه 1 ميليون آذربايجانی را قتل عام کردند؟

ارامنه و ترکان

نامه به دادگاه عالي اداری سوئد در باره پايمال کردن ابتدائی ترين حقوق انسانی در سوئد

نگاهي به فيلم سعادت آباد، سعادت آبادها نمود جامعه در حال تحول ايران

دادگاه عالی اداری سوئد ميتواند احکام خود را نفي و بي ارزش بکند

نکاتي از هر چيز و هر جا هفتمين نوشتار

نامه به دادگاه عالي اداری سوئد به همراه ترجمه سوئدی و انگليسي

نکاتي از هر چيز و هر جا هشتمين نوشتار

بحثي در ادبيات و زبان شناسي سياسي

نکاتي از هر چيز و هر جا نهمين نوشتار

تشکر از سوئد بخاطر اعطاء لقب عاقل ترين انسان

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران

نکاتي از هر چيز و هر جا دهمين نوشتار

نکاتي از هر چيز و هر جا یازدهمين نوشتار

اسماعيل چگونه سمع الله شد

بحثي مختصر در اعيان و اشراف

نگاهي فلسفي به عشق

آب و شراب در پارسي، عربي و قرآن

بيدل دهلوی، عرفان، تصوف و فلسفه

عيسي و مادرش مريم يهودی نبودند. آنها مندائي بودند

ريشه کلمه "عن" و يا "ان" به معني گُه و يا مدفوع از کجاست

اعتراف به ناداني عقل است. تلاش برای اثبات آنچه نميدانيم ناداني است.هستي چيست؟ آيا خدا و يا ماده وجود دارند؟

ادامه بحث فلسفي در زمان

جلسه با وزير دفاع سوئد

پليس اپسالا يک اسلحه خطرناک در کيف من کشف و توقيف کرد

ريشه نام تاجيک

رابطه ماده با مکان و زمان و چند نکته دیگر

آمريکای دروغين در ترانزيت هوائي

آيا ما انسانها در روابط اجتماعي مانند ماهي و یا خر و گاو هستيم

نکاتي از سفر به آمريکای لاتين - مرکزی

بررسي سه سخن زرتشت: پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک

توافق اتمی  و راه توسعه آينده ايران

بحثي در موفقيت

من خدا هستم

نگاهي فلسفي به درد

پايان سوسياليسم در سوئد

داعش و سوسياليسم

بازگشت به صفحه نخست